Steinmetz Miklós Gimnázium IV.C/89

 
 

A Hunyadi Mátyás Gimnázium, Pestlőrinc legrégebbi gimnáziuma, amelynek épülete a Kossuth tér 2. szám alatt található. Sokan (különösen az ott élők) Steinmetz Miklós Gimnáziumként is ismerik, mivel négy évtizeden keresztül ezen a néven működött az intéz-mény. Jelenlegi nevét 1993-ban vette fel, Magyarország egyik leg-nagyobb uralkodója, Hunyadi Mátyás előtti tisztelgésül.


1936-ban a megyei várossá alakuló Pestszentlőrincen a kultusz-miniszter engedélyezte egy állami gimnázium megalapítását. A város vezetősége az elhelyezéssel és tanári kar megszervezésével kapcsolatban is nehézségekbe ütközött. Végül a Gyöngyvirág utcában található Tündérkertben (ma Dohnányi Ernő Zeneiskola) kezdte el működését a Kesckemétről áttelepült állami gimnázium 6 tanárával az intézmény Pestszentlőrinci Állami Gimnázium néven. A polgári fiúgimnázium első igazgatója dr. Tóth Tivadar lett. A hely azonban nem volt megfelelő, ezért már a következő tanévben átköltöztették az intézményt a Wlassics utcába. Ott működött tovább, az első osztály 1943-ban érettségizett.


A háború zűrzavaros időszakát követő években sok változás történt. 1945-től lányok beiratkozását is engedélyezték a gimnáziumba, és a korábbi iskolaszerkezet megváltozásával ez a gimnázium is négy osztályossá alakult. A gimnáziumot 1947-ben költöztették át jelenlegi helyére, a Kossuth tér 2. szám alá. A korábban itt működő általános iskoláé lett a Wlassics utcai épület. Az 1951/52-es tanévben új nevet kapott a Pestszentlőrinci Állami Gimnázium. A város határában életét vesztett parlamenterről, Steinmetz Miklósról nevezték el.

A korábban még tágas épület a középiskolai oktatás iránti igény megnövekedésével az 1950-es évek közepére már bővítésre szorult, 1958/59-ben adták át az új szárnyat 12 új tanteremmel. 1965-ben elkészült a tanműhely (politechnika) épülete. Az 50-es évek végétől a gimnáziumban tagozatok indultak (orosz, német, francia, fizika-kémia), amelyeknek eredményessége révén a tanulók országos szinten is előkelően szerepeltek a tanulmányi versenyeken és felvételiken. 1958-tól működik a gimnázium iskolaújságja a Garabonciás, amelyet indulásától kezdve lelkes diákok szerkeztettek tanári segítséggel. A 60-as évek közepén Budapesten elsőként itt alakult meg iskolaklub, amelynek keretében rendszeres rendezvényeket szerveztek a tanulók. 1986-ig a kerület egyetlen gimnáziumaként működött a Steinmetz, generációk sora tanult az intézmény falai között, akik ma is kötödnek régi iskolájukhoz.


A rendszerváltás után a gimnázium nevet változtatott. A nagy magyar király után Hunyadi Mtyás Gimnázium néven folytatta működését 1993. március 1-jétől.

Steinmetz Miklós Gimnázium

Osztálynévsor

Az érettségi idején
(akik a tablón is szereplünk):

Bejczy Anikó

Berta Ferenc

Dalos Tünde

Domszky Edit

Ébényi Anna

Ernhaft Balázs

Farkas Zoltán

Fogarasi Éva

Handó Katalin

Heltovics Gábor

Horváth Tímea

Huszárik Ildikó

Iván Árpád

Kádár Judit

Kecskés Gábor

Kovács Tamás

Kovács Zoltán

Kuti István

Kürtösi Krisztina

Legendi Péter

Libisch Balázs

Lőre Ildikó

Major Péter

Melovits Magdolna

Mészöly Ágnes

Molnár Botond

Monoki Zoltán

Móró Tamás

Saly Sándor

Serdeán Márta

Siska Krisztina

Szállási Zoltán

Szegleti Zsolt

Szűcs Mónika

Tolnai Gergely

Tolnai Mónika

Tóth Ildikó


Hosszabb-rövidebb ideig
együtt jártunk:

Hinkelmann Gabriella

Ilyés Béla

Komlós Ildikó

Szauter István